فایل های دسته بندی علوم آموزشی - صفحه 3

تحقيق اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي

پيشرفت تحصيلي يكي از متغيرهاي اصلي آموزش و پروش است ولي مي‌توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش كيفيت آموزش و پرورش ياد كرد . معمولاً پيشرفت تحصيلي بر اساس نتايج آزمون ها مورد سنجش قرار مي گيرد و نمراتي كه دانش آموزان در دروس مختلف كسب مي نمايند نشاني از ميزان پيشرفت تحصيلي آنان تلقي مي كنند . يك مرح

قیمت : 23,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی