فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی)

دانلود پاورپوینت رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی (فصل پانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 30 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ماهيت متغيرهاي موهومي، واردكردن متغيرهاي كيفي در مدل بوسيله ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (II)

دانلود پاورپوینت مدلسازي اقتصادسنجي II ( فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تصريح سنجي، رهيافت ليمر در انتخاب مدل، شش دليل مختلف براي تحقيقات ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I)

دانلود پاورپوینت مدل سازي اقتصادسنجي I (فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه دکتر حمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل خصوصيات يك مدل خوب، انواع خطاي تصريح، نتايج خطاي تصريح، حذف متغير ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي

دانلود پاورپوینت خودهمبستگي (فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل چكيده، تعریف خود همبستگي، دلايل وجود خودهمبستگي، تخمين OLS در حالت وجود خودهمبستگي ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ناهمساني واريانس

دانلود پاورپوینت ناهمساني واريانس (فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 40 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فرضيه همساني واريانس، ماهيت ناهمساني واريانس، برخي از دلايل وقوع ناهمساني ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع همخطي

دانلود پاورپوینت همخطي (فصل دهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ماهيت همخطي، نمودار بالتين، تخمين در حالت وجود همخطي كامل، تخمين در حالت وجود همخطي شديد ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغير وابسته)

دانلود پاورپوینت رگرسيون بر روي متغير وابسته موهومي (فصل شانزدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 26 اسلاید، قابل ویرایش، شامل متغيرهاي وابسته موهومي، مدل احتمال خطي (LPM)، ناهمساني ...

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هفدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مدلهاي خودرگرسيوني و با وقفه توزیعی)

دانلود پاورپوینت مدل هاي خودرگرسيوني و با وقفه توزيعي (فصل هفدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 41 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، نقش زمان يا وقفه در اقتصاد، علل وجود وقفه، تخمين ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل هجدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل ‎هاي معادلات همزمان

دانلود پاورپوینت مدل‎ هاي معادلات همزمان (فصل هجدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکترحمید ابریشمی)، در قالب ppt و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل ماهيت مدل‎هاي معادلات همزمان، خمين‎هاي تورشدار و ناسازگار، مثال‎ هايي ...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی